އ،ތ،މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން

ފުރަތަމަ ދައުރު ދުވާފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން

shameeee

……………………………………………………….. ………………………………………………………

   ޙައްވާ ސަމީލާ   ހުވަނދުމާގެ / ރ.ކަނދޮޅުދޫ
         ( ކޮމިޓީގެ ރައީސާ )

 


zuhuraa

   

   

    ޒުހުރާ ޢަބްދުﷲ   ގުލްހަޒާރުގެ / ރ.ކަނދޮޅުދޫ
         ( ކޮމިޓީގެ ނާއިބްރައީސާ )                                                     


ihusaanaa

     

 

    ފާޠިމަތު އިޙްސާނާ   އުޖާލާގެ / ރ.ކަނދޮޅުދޫ
         ( ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓްރީ )                                                     


Ainth

 

 

   އާމިނަތު އަޙުމަދު  ޒަމާނީގެ / ރ.ކަނދޮޅުދޫ
         ( ކޮމިޓީގެ ޚަޒާންދާރު )